Thomas absolute meerderheid bereikt worden door de senaat. Eenmaal

Thomas Vermeiren                                                                                             21               6STWBGip: democratie, referendum van CataloniëOnderzoeksvraag: Is het referendum een goed beslissingsmechanisme voor de Catalaanse onafhankelijkheid? (onderzocht tot eind november)1. De Wetgeving over referenda in Spanje1.1 BegripsomschrijvingHet begrip referendum wordt volgens Wikipedia omschreven als ‘het voorleggen van een vraag met betrekking tot wetgeving aan de kiesgerechtigden in een land of een bepaald gebied.

Dit voorleggen gebeurt door een bepaalde overheid (al of niet in opdracht van de desbetreffende bevolking).’ 1.2 Spaanse grondwetIn de Spaanse grondwet staat dat er geen referendum georganiseerd mag worden als de organisators geen toestemming gekregen hebben van de staat om het referendum uit te voeren.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

In de Spaanse grondwet staat ook dat Spanje ondeelbaar is. Artikel 155 van de Spaanse grondwet stelt dat de bevoegdheden van een autonome staat afgenomen kunnen worden als de autonome staat de wet niet naleeft of als het beeld van Spanje ernstig geschaad wordt door de acties van de autonome staat. Voordat de staat actie onderneemt, moet er wel een absolute meerderheid bereikt worden door de senaat.

Eenmaal dat ze die heeft kan Spanje maatregelen beginnen trekken zodat de autonome staat terug voldoet aan de verplichtingen. 2. De Catalaanse onafhankelijkheidskwestie Catalonië had geen toestemming van Spanje om het referendum uit te voeren, Puigdemont zou toestemming gevraagd moeten hebben aan de premier van Spanje, Mariano Rajoy. Puigdemont probeert Spanje ook te scheiden, wat ook tegen de grondwet is. Hierdoor noemt Rajoy het referendum illegaal en in strijd met de Spaanse grondwet.3. Redenen onafhankelijkheidWat is nu de exacte reden voor hun drang naar onafhankelijkheid? Er zijn meerdere redenen die ik hieronder zal verklaren.

3.1 CultuurCatalonië beschikt over een eigen taal en eigen culturele tradities, ze hebben zelfs hun eigen vlag en volksdans. Maar door de onderdrukking van Spanje is hun cultuur vaak in gevaar gekomen. De Catalaanse staat zou het onderwijs in het Catalaans behouden, hierdoor blijft de aangeleerde kennis nationalistisch (door de geschiedenis van Catalonië aan te leren op school) en cultuurgebonden. Geschiedenis, Catalonië bestond al eerder dan Spanje en is altijd autonoom geweest, het heette vroeger de ‘Catalaanse republiek’.

Dit was tot de Spaanse Successieoorlog in 1714 toen Catalonië een onderdeel van Spanje werd. De Spanjaarden onderdrukten de Catalanen door het opleggen van de Spaanse cultuur (taal, godsdienst, vlag) aan de Catalanen. De Catalanen vragen al decennia voor hun onafhankelijkheid maar Spanje is er nooit op ingegaan.3.2 NationalismeDoor het aangewakkerde nationalisme in de twintigste eeuw, voelen ze zich niet echt Spaans.  ‘Catalonia is not Spain’ is een spreuk die de nationalistische Catalanen vaak gebruiken, hier kan je zien dat ze zich duidelijk willen onderscheiden van Spanje. Een eigen staat zou betekenen dat Catalonië hun identiteit kan herstellen, die eeuwen geleden wel bestond maar die langzamerhand verdween door het fusioneren met andere koninkrijken.3.

3 PolitiekDoor onafhankelijk te worden kunnen ze de touwtjes wat meer in eigen handen nemen op politiek vlak. Desondanks Catalonië al een autonome gemeenschap is, willen ze volledige autonomie, ze willen een onafhankelijke republiek. Een voorbeeld hiervan is dat ze geen leger hebben. Catalonië heeft geen leger omdat er in de wetgeving staat dat Catalonië geen militaire eenheden mogen trainen. Hierdoor kunnen ze weinig weerstand zetten tegen Spanje. Doordat Catalonië onafhankelijk zou worden, zou de volledige macht bij Catalonië zelf liggen, terwijl ze nu vaak moeten handelen afwachtend totdat er toelating komt van Spanje. Als de volledige soevereiniteit bij Catalonië zou liggen zullen Catalanen meer capaciteit hebben om zelf te beslissen en het land te besturen. Hierdoor zal het beleid beter worden aangepast aan de specifieke behoeften van het Catalaanse volk.

3.4 EconomieOp economisch vlak speelt Catalonië een zeer grote rol. Catalonië is 6% van de oppervlakte van Spanje; telt 16% van de inwoners van Spanje maar toch zorgt Catalonië voor 20% van Spanje’s bruto binnenlands product (255 miljoen dollar). Dit komt doordat dit kleine deel van Spanje het meest geïndustrialiseerd is. De voornaamste oorzaak is de aanwezigheid van Barcelona (tweede grootste stad van Spanje). De belastingen die ze op hun bruto binnenlands product moeten betalen, liggen vrij hoog doordat ze economisch zo succesvol zijn. Ondanks hun hoge belastingen investeert de overheid nauwelijks in Catalonië omdat het geld allemaal naar de armere regio’s van Spanje gaat om hulp te verlenen.

De Catalanen willen hun eigen toekomst maken met het geld dat zij verdienen door hard te werken. Ze willen niet langer afgeremd worden door het belastinggeld dat ze nooit meer gaan terugzien. ‘Espanya ens roba’ (Spanje steelt ons geld) is nog een gekende spreuk in Catalonië. Omdat Catalonië een rijke regio is waar de economie bloeit, geloven Catalanen dat er genoeg middelen beschikbaar zijn om economisch zelfstandig te zijn.3.5 GeschiedenisDoor de Spaanse Burgeroorlog van 1936 tot 1939 was er een groot conflict tussen Spanje en Catalonië.

Na de staatsgreep van Francisco Franco, waren er nog een paar staten die zich konden beschermen van de opstanden van de Nationalisten. Catalonië was hier één van. Als verzet tegen de Nationalisten ontstonden de Republikeinen waar Catalonië ook toe behoorde.

Uiteindelijk werd Catalonië overgenomen door de Nationalisten, Barcelona werd ten val gebracht. Velen probeerden te vluchten richting Frankrijk maar de meesten werden doodgeschoten door Duitse militairen. De eerste dagen werden er al 10.000 Catalanen in Barcelona zonder proces geëxecuteerd.

De Catalaanse taal werd verboden en hun cultuur werd onderdrukt. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog vielen er 500.000 slachtoffers. Door de dood van Franco in 1975 werd Catalonië een autonome regio binnen het Spaans Koninkrijk en eindigde de dictatuur onder Franco.

3.6 DemocratieDe drang naar onafhankelijkheid is ook een kwestie van democratie. Dit is het laatste belangrijke argument. Ondanks het volk al decennia verlangt naar onafhankelijkheid, wordt dit nooit geschonken. Het is duidelijk dat het volk geen inspraak heeft in het bestuur van Spanje. Spanje negeert de democratische rechten totaal. Dit zie je vooral doordat de Spaanse regering iedere keer opnieuw de officiële referenda die gemaakt worden ontkent en verbiedt.4.

Naar een referendumDoor de opkomende nationalistische ideeën van Artur Mas in 2014, was het idee van een referendum niets nieuws. Het referendum was toen beloofd maar werd nietig verklaard door het Spaanse gerechtshof.4.1 PuigdemontPuigdemont nam het idee van Artur Mas over en beloofde dat als hij premier zou worden, hij een referendum voor de onafhankelijkheid van Catalonië zou houden. Puigdemont werd verkozen en op 27 juni 2017 kondigde hij aan dat het referendum plaats zou vinden op 1 oktober 2017.4.2 GeweldOp de dag van het referendum stuurde de senaat van Madrid massa’s politie naar Catalonië om het referendum te voorkomen.

Vele mensen kwamen in protest op straat doordat het referendum niet legaal verklaard werd door de Spaanse regering, er werden meer als duizend mensen naar het ziekenhuis gebracht door het geweld van de politie. 4.3 CijfersSlechts 42% van de volwassenen ging stemmen en 90% van die stemgerechtigden stemde voor onafhankelijkheid. De lage stemcijfers zijn te verklaren doordat het referendum niet wettig verklaard was door de Spaanse overheid. Hierdoor zijn de cijfers niet representatief4.

4 Korte onafhankelijkheid Op 10 oktober 2017 verklaarde Puigdemont dat Catalonië een onafhankelijke staat zou worden maar enkele seconden later vroeg hij aan het parlement om de onafhankelijkheid toch enkele weken uit te stellen zodat er nog tijd was om met de regering van Spanje te overleggen. Dit is te verklaren doordat Puigdemont wist dat de resultaten van het referendum niet bindend waren doordat de Spaanse regering geen toestemming gaf en het niet wettig was. Het is te vergelijken met een spel politieke blufpoker, zo probeert hij indruk te maken op Rajoy door te laten zien dat hij wel degelijk de onafhankelijkheid kan uitroepen terwijl hij wettig niet in staat is om de onafhankelijkheid te verklaren. Rajoy weet dit en is niet onder de indruk, hij weigert te overleggen met Puigdemont.4.5 Gevolg referendumOp 27 oktober 2017 roept Puigdemont de onafhankelijkheid weer uit. Enkele uren erna verklaard Mariano Rajoy dat de Spaanse regering controle zal nemen over Catalonië doordat Catalonië niet voldoet aan artikel 155 van de Spaanse grondwet.

Hij zette de regering af en maakte nieuwe verkiezingen voor 21 december 2017. Er is ook een aanhoudingsbevel tegen Carles Puigdemont en zijn collega’s, als gevolg hiervan vlucht hij naar Brussel, de hoofdstad van Europa waar hij wilt spreken in een omgeving van vrijheid om zijn recht op premier van Catalonië te herstellen. Later wordt het aanhoudingsbevel ook op Europees niveau.5. Empirisch onderzoekAls empirisch onderzoek heb ik een online enquête gemaakt waaraan 35 personen hebben deelgenomen, ik heb ze vijf verschillende vragen laten beantwoorden. De eerste vraag luidt als volgt “Hoe goed bent u ingelicht over het Catalaans referendum?”.

Uit de antwoorden kunnen we besluiten dat de meesten wel weten wat er aan de hand is maar de gebeurtenissen in de actualiteit niet echt opvolgen, ze  zijn matig ingelicht.De tweede vraag luidt als volgt “Vindt u dat Catalonië meer te zeggen moet hebben?”. De meerderheid antwoordde hierop ja maar de stemmen zijn relatief gelijk verdeeld.De derde vraag luidt als volgt “Vindt u dat Catalonië volledig zelfstandig de keuze moeten kunnen maken om onafhankelijk te worden?” 18 mensen stemden ja, 15 mensen stemden nee en 2 mensen hebben niet geantwoord, als je naar de percentages kijkt zie je dat 55% van degenen die gestemd hebben ja stemt en 45% nee, de stemmen zijn ongeveer gelijk verdeeld.De vierde vraag luidt als volgt “Vindt u het arrestatiebevel van Puigdemont en zijn partijleden acceptabel?” Hier zien we een grote meerderheid voor ja, ondanks dat de meningen gelijk verdeeld zijn over de autoriteit en de onafhankelijkheid van Catalonië vindt 81% toch dat het arrestatiebevel niet aanvaardbaar is.

De vijfde vraag luidt als volgt “Bent u eerder voor de onafhankelijkheid van Catalonië of bent u voor de eenheid van Spanje?” Hier zien we dat de meerderheid voor de eenheid van Spanje kiest, slechts ? van de mensen stemt voor de onafhankelijkheid van Catalonië. Als we kijken naar vraag 2 en 3 zien we dat de stemmen relatief gelijk verdeeld zijn over het idee om Catalonië meer onafhankelijkheid te geven terwijl hier een grote meerderheid stemt voor de eenheid van Spanje.