PåssjukaAllmän hundar i barnfamiljer kan ibland drabbas av. Parotit

PåssjukaAllmän information Påssjukan (också kallat parotit) är en mycket smittsam virusinfektion och som barn, vuxna och även hundar i barnfamiljer kan ibland drabbas av. Parotit ska inte behandlas, utan läker av sig själv och sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige där antalet fall av påssjuka har minskat på senare år (ungefär 25-30 personer rapporteras ha fått påssjuka varje år) men i USA finns det vanligtvis mellan ett par hundra och ett par tusen fall per år. PatogenParotitvirus är orsaken till påssjuka, som också är ett höljeförsett RNA-virus med helikal nukleokapsid. SymptomBara ungefär hälften av de personer som smittas av påssjuka får symtom.

Om man inte är vaccinerad kan man vara smittad utan att veta om det, det vill säga att även om man inte får några symtom själv kan man smitta andra lika länge som om man hade haft symtom. De symptomen man kan få är de följande:HuvudvärkFeber (Efter något dygn stiger ofta febern mot 39.0 till 40.0 grader Celsius. Febern brukar sjunka ett till två dygn senare)TrötthetIllamående och kräkningarSvullnad och ömhet längst bak på underkäken, framför öratOnt när du tuggarParotitvirus infekterar exokrina körtelceller i spottkörtlarna, men liknande celler i pankreas och testiklar kan också drabbas. Spottkörtlarna blir svullna vilket gör att det blir svullen och öm längst bak på underkäken.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Svullnaden syns ofta tydligt på utsidan av halsen och kan se ut som en påse. Svullnaden börjar ofta på ena sidan av halsen, men sprider sig sedan nästan alltid till båda sidorna. Även körtlarna under tungan kan bli svullna. Då får du svårt att gapa.Anmälningspliktig och smittspårningspliktigPåssjuka ska anmälas så fort man har några symptom såsom stelhet i nacken med kraftigt huvudvärk, ont i magen eller svullna testiklar eftersom påssjuka är en så kallad anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Anmälningsplikt betyder att läkaren som träffar en patient som har sjukdomen måste meddela det till Folkhälsomyndigheten och landstingets ansvariga smittskyddsläkare. Det görs för att myndigheterna ska kunna kontrollera om vaccinet ger ett bra skydd till befolkningen.

Sjukdomen är också smittspårningspliktig med syftet med att spåra hur personen har blivit smittad och för att få reda på vilka andra som är smittade samt förhindra att sjukdomen sprids vidare till andra.SmittningPåssjuka är mycket smittsam. Viruset smittar genom små droppar i utandningsluften. Smittan sprids om någon nyser eller om du tar på ett handtag där dropparna finns och sedan gnuggar dig i ögonen, näsan eller stoppar fingrarna i munnen. Så fort dropparna torkat in så smittar de inte längre. Påssjuka smittar i ett par veckor, det går vanligtvis mellan två till tre veckor från att du blivit smittad tills du blir sjuk. Men det kan variera mellan 12 till 25 dagar. Du är smittsam från upp till sex dagar innan svullnaden kommer och upp till nio dagar till efter att svullnaden dykt upp.

Du kan bara få påssjuka vid ett tillfälle i livet. Sedan blir du immun. Om läkaren misstänker att du eller ditt barn smittats av påssjuka tas ett blodprov. Provet visar om viruset eller antikroppar mot viruset finns i blodet.

Efter några veckor tas ett nytt blodprov, för att läkaren säkert ska kunna ställa diagnosen påssjuka.Behandling och preventionBehandling av parotitinfektion är enbart symtomatisk. Påssjuka orsakas av ett virus, därför hjälper det inte att behandla sjukdomen med antibiotika. Sjukdomen går oftast över av sig själv efter ungefär en veckas vila, men man brukar ge läkemedel mot feber och smärta vid behov.

Feber är kroppens reaktion på infektionen och ett sätt för kroppen att försvara sig mot virusangrepp. Om ett barn är mycket matt på grund av hög feber eller har ont så kan du ge receptfria läkemedel med paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil. Dessa kan ges från tre månaders ålder.Vaccin med god skyddseffekt finns, antingen ensamt eller i kombination med morbilli och rubella (s.

k. MPR-vaccin). Vaccinationen mot parotit har varit framgångsrik i Sverige och ingår i vaccinationsprogrammet för barn i Sverige sedan 1982, därför blir väldigt få smittade där i mycket ovanliga fall kan barn få påssjuka trots att de har blivit vaccinerade. Större utbrott har under senare år skett i England, och efterforskningar pågår huruvida detta beror på förändringar hos virus eller på en ofullständig immunisering.

Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen. Det innehåller ett levande virus, som är försvagat. Vissa barn kan få lätt feber efteråt.Skälet till att vaccinera mot påssjuka är att den kan i ovanliga fall leda till följdsjukdomar. Det gäller även om du har varit sjuk utan några symtom. Viruset kan sprida sig till andra körtlar i kroppen, eller till hjärnhinnorna, som konsekvens utveckla exempelvis en hjärnhinneinflammation, testikelinflammation (i mycket ovanliga fall kan det leda till sterilitet) eller bukspottkörtelinflammation . Det är större sannolikhet att påssjuka orsakar en följdsjukdom ju äldre du är när du blir smittad.

Påssjukan är ingen fara till graviditeten eftersom viruset barnet i magen kan inte drabbas av parotitviruset. Det innebär ingen ökad risk för att barnet ska få några skador.