Išor?s produkto projektin? šilumos laidumo koeficiento vert? nustatoma pagal

Išor?s sienos visumin? šilumin? varža Rt (m2·K/W) ir
šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2·K))apskai?iuotas pagal
formules:

?ia:   Rsi –
atitvaros vidinio paviršiaus šilumin? varža (m2·K/W), imama iš 2
lentel?s;

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Rs – atitvaros sluoksni? sumin? šilumin? varža (m2·K/W);

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus
šilumin? varža (m2·K/W), imama iš 2 lentel?s.

Vidinio
paviršiaus šilumin? varža,
 Rsi,
m2·K/W

Išorinio
paviršiaus šilumin? varža,
 Rse,
m2·K/W

Šilumos srauto kryptis

horizontali
?

aukštyn

žemyn
?

Visomis kryptimis

 
0,13

 
0,10

 
0,17

 
0,04

2
lentel?. Vidaus ir išor?s pavirši? šilumin?s varžos Rsi ir Rse.

 

Išorini? sien? šilumos perdavimo koeficientas skai?iuojamas pagal statybos
technin? reglament? STR
2.01.02:2016 „Pastat? energinio naudingumo projektavimas
ir sertifikavimas” metodologij?.

Atitvaros sumin? šilumin? varža Rs (m2·K/W) apskai?iuojama pagal formul?:

 

 

?ia: Rq – plono sluoksnio (pl?vel?s) šilumin? varža (m2
·K/W);

R1, R2, … Rn – atskir? atitvaros sluoksni?
šilumin?s varžos (m2 ·K/W) apskai?iuojamos pagal formul?:

 

 

?ia:    d –
sluoksnio storis (m);

?ds – sluoksnio projektinis šilumos laidumo
koeficientas, W/(m·K). Statybos produkto projektin? šilumos laidumo koeficiento
vert? nustatoma pagal STR
2.01.02:2016  3 priedo reikalavimus.

Jei yra termoizoliacini? statybos produkt? deklaruojam?j?
šilumos koeficiento vert? ?rodantys dokumentai, projektin? termoizoliacin?s
medžiagos arba gaminio šilumos laidumo koeficiento vert? ?ds (W/(m?K))
apskai?iuojama taip:

 

 

?ia:       ?D –
deklaruojamoji termoizoliacinio statybos produkto šilumos
laidumo koeficiento vert? (W/(m?K));

??? –
šilumos laidumo koeficiento pataisa d?l termoizoliacinio statybos produkto papildomo ?dr?kimo atitvaroje (W/(m/K)).
Imama iš 3 lentel?s;

 

Eil. Nr.

Termoizoliaciniai statybos produktai

Pataisa ???, W/(m?K)

v?dinama

nev?dinama

1.

Akytieji
betonai, ? > 400 kg/m3

0,02

0,03

2.

Akytieji
betonai, ? ? 400 kg/m3

0,015

0,02

3.

Mineralin? vata

0,001

0,002

4.

Birioji
celiulioz?s pluošto vata

0,01

0,02

5.

Fenolio-formaldehidinis ir karbamido–formaldehidinis putplastis

0,02

0,03

6.

Keramzito žvyras
ir sm?lis

0,01

0,02

7.

Medienos plaušo
plokšt?s MPP ir MDF, ? ? 300 kg/m3

0,02

0,02*

8.

Medienos plaušo
plokšt?s MPP ir MDF, 500 >? >300 kg/m3

0,04

0,04*

9.

Polistireninis
putplastis „EPS”

0,001

0,002

10.

Polistireninis
putplastis „XPS”

0

0

11.

Putstiklis, ? ? 200 kg/m3

0,01

0,02

12.

Putstiklis, ? >200
kg/m3

0,02

0,03

13.

Poliuretaninis
putplastis

0,001

0,002

3 lentel?. Pataisa Dlw d?l
papildomo medžiagos ?dr?kimo v?dinamose ir nev?dinamose atitvaruose

 

Atitvaros be oro sluoksni? šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2·K)) apskai?iuojamas pagal formul?:

 

?ia:    Rt – atitvaros visumin? šilumin? varža (m2·K/W).