Diskmedel Jag sedan hällde diskmedel i behållaren då började

Diskmedel undersöksHemlab.

Momodou Lamin Sonko.SammanfattningI detta experiment har jag tittat närmare på effekten av ett ytaktivt ämne som i detta fall var ett diskmedel. Experimentet ser på vilken del vi får när vi lägger tvättmedel i vatten under olika omständigheter och den inverkan som händer. De tre testerna hade alla de stora resultaten som gav en reaktion på rapporten.SyfteAtt undersöka effekten av ett ytaktivt medel, för denna situation diskmedel.HypotesDiskmedel är en icke-polär substans medan vatten är polärt. På detta sätt bör diskmedlet inte lösas upp i försök 1 eller på grund av att det blir ett heterogen lösning.MaterielGlas, mynt, ullgarn, skål, gem, diskmedel, aluminium folie och diskmedelUtförandeFörsök 1I det första försöket släppte jag 9 mynt (2 kronor) i behållaren, som innehåller vatten.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Jag sedan hällde diskmedel i behållaren då började det överflödades med vatten.Försök 2Gemet ligger i botten och ullgarn tråden är fastsatt i glaset.  Jag har lärt mig olja löses inte i vatten men i det här fallet löser diskmedeln vattnet eftersom båda ämnena är opolära ämnen.

Efter en stund kom jag tillbaka för att kolla och såg oljan på vattnets yta och att diskmedeln skjunkade ner på botten. Diskmedel har en högre densitet än vatten, så att gemet och tråden är kåpa för att spela som viktagent, annars skulle tråden ha floppat på vattennets yta.Försök 3Jag gjorde en båtliknande utrustning av aluminiumfoliepapper och använde sedan en större behållare fylld med vatten, då tillsate jag diskmedel vid båten, började jag märka att båten flöt från diskmedeln och tog sig till kanten på behållarenFellkällorJag kan inte anta någon felkälla i det här experimentet eftersom jag gjorde det utan något mätning eller beräkning.SlutstasJag strävar efter att se att yttrycket minskar medan jag släpper en dropp diskmedel i vattnet. Mer speciellt omkring tre tredjedelar.

Detta med tanke på att vattnet överflöder över. En liknande sak förekommer i försök 3 när aluminiumbåten lämnar långt från diskmedlet. Vid den tidpunkten spreds rengöringsatomen över ytan och yttrycket vinner uppenbart likvärdigtöverallt genom hela ytan. Båten vid den punkten går till kanten där ytan spänner rätt då och där är mer framträdande.

Det kan därefter ses det att yttrycket minskar först där det ytaktiva ämnet släpps ut men snabbt slutar helt enkelt bryta med över hela ytan.Jag försöker bryta ner oljan mot bakgrund av att de två ämnena är opolära och likvärdiga. Oljan böjer till ytan i små bollar medan rengöringsmedlet faller till basen. Detta eftersom diskedel har högre tjocklek än vatten och olja har sänkt tjocklek än vatten. Förklaringen bakom att vara förenad med sanktum tråd som en vikt är att tråden skulle ligga och flyta på ytan av vatten.  Jag försöker börja, när den är inkapslad i olja, upprätt och när den är olöslös, faller den till basen. När oljan är borta, torkar den vattnet och därefter vilar på botten.

Av de försök som jag har gjort såg till att när ytaktivt ämne blandas med vatten minskar ytspänningen.  Ytanspänningen i sig är en underbarhet som beror på att vätskepartiklarna drar in i varandra. I kontaktytan till luften är fascinationen mellan vätskepartiklarna och luftatomerna då lite igen. De flytande atomer tenderar på detta sätt att hålla sig i motsats till det som draget in i luften.