Atletika atletskih takmi?enja-tj.sportsko nadmetanje zasnovano prvenstveno na , fizickim

Atletika je jedna od temeljnih i najraširenijih sportskih grana,koju karakteriše osnovni ljudski pokret i ponašanje,a pri izvodjenju njenih disciplina, pokazuje se velika fizicka snaga,brzina i izdrzljivost a ucvrscuje se sva snaga volje pojedinca ili grupe takmicara(stafeta) te se prezentuje hrabrost,odlucnost i upornost.ZATO se sa pravom naziva KRALJICA SPORTOVA, jer predstavlja temelj i polaziste za ostale sportske aktivnosti i od 1896.godine je uvedena u red osnovnih sadrzaja svakih Olimpijskih igara.Atletika je najrazvijenija u SAD-u,a odmah za njom su Rusija,Nemacka,Kuba,Kenija i Jamajka.Re? atletika je izvedena od anti?ke gr?ke re?i athletes (borac u javnim igrama),od athlon (nagrada) I od athlos (nadmetanje).U po?etku je termin koriš?en za uopšteno opisivanje atletskih takmi?enja-tj.sportsko nadmetanje zasnovano prvenstveno na , fizickim mogucnostima pojedinca jednog naspram drugog ili grupeU ve?em delu Severne Amerike,atletika je sinonimna sa sportovima uopšte,što odražava u ve?oj meri istorijsku upotrebu termina.Re? atletika se retko koristi u smislu sporta atletike u ovom regionu.Termin staza i polje(engl.Track and field )najvise se koristi u Sjedinjenim državama i Kanadi za ve?inu atletskih dogadjaja,uklju?uju?i takmi?arsko hodanje I tr?anje maratona(mada se cros kantri tr?anje obi?no smatra zasebnim sportom).Istorija atletike- Atletika je jedan od najstarijih oblika sportskih takmicenja,jos od vremena originalnih Olimpijskih igara iz vremena stare Gr?ke pa do modernih Olimpijskih igara danasnjih dana.Kako se radi o osnovnim disciplinama tr?anja,skokova i bacanja tradicija  takvih naticanja je stara koliko i tradicija sporta,te je istorija atletike i istorija sporta uopšte.Antika-Atletska takmi?enja u tr?anju,hodanju,skakanju i bacanju su medju najstarijim od svih sportova i njihovi koreni su preistorijski.Smatra se pocetak oko 1800 p.n.e. i tridesetdnevno okupljanje je obuhvatalo tr?anje i bacanje kamena izmedju ostalih sportskih dogadjaja.Prve Olimpijske igre su se odrzale 776.godine p.n.e i obuhvatale su trkacke discipline koje su se odvijale na STADIONU.,sagradjenom na OLIMPU,bogu ZEVSU u cast.Atletska takmi?enja su se takodje odvijala pri drugim Panhelenskim igrama,koje su bile osnovane kasnije oko 500 p.n.e.SVE do danas,atletska takmicenja se odrzavaju na STADIONIMA, sirom sveta,npr Ciriski miting i DIJAMANTSKA liga…,Stokholm,Roterdam… a takmicenja se odrzavaju i kaoAtletika u dvorani- Atletska dvorana ima gotovo sve elemente kao i atletski stadion,osim sto je zbog jednostavnosti konstrukcije dvorane naj?ešc?a dužina