260 aç?klayan TSK, yaralanan kahraman askerlere de acil ?ifalar

260 terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahl? Kuvvetleri’nin terör
örgütlerini Afrin’de temizlemek için ba?latt??? Zeytin Dal? Harekât? kapsam?nda
260 teröristin etkisiz hâle getirildi?i aç?kland?.

Türk Silahl? Kuvvetleri’nin resmî internet sitesinden
yapt??? aç?klamaya göre Türk ordusunun s?n?rlar?m?zda ve bölgede güvenlik ve
düzeni sa?lamak için en uzun s?n?r kom?usu Suriye’nin kuzeybat?s?nda yer alan
Afrin bölgesinde ba?latt??? “Zeytin Dal? Harekât?”n?n planland??? ?ekilde devam
etti?i belirtildi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

260 TERÖR?ST ETKS?Z HALE GET?R?LD?

Bölgede bulunan bütün terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG
ve DEA?’a kar?? gerçekle?tirilen operasyonda ?uana kadar ba?ar?l? bir ?ekilde
sonuç al?nd??? ifade edilerek hain terör örgütlerine ba?l? teröristleri etkisiz
hale getirildi?i aç?kland?. Ayr?ca dost ve karde? bölge halk?n? teröristlerin
bask? ve zulmünden kurtarmak için operasyonun devam ettirildi?i ve sadece
teröristlerin kulland??? bar?nak, s???nak, mevzii, silah, araç ve gereçler
hedef al?nd??? sivil/masum ki?ilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve
hassasiyet gösterildi?i aktar?larak en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA? terör
örgütü mensubunun etkisiz hale getirildi?i tespit edildi?i vurguland?.

YASAL HAKLAR KULLANILIYOR

Türk Silahl? Kuvvetleri’nden yap?lan aç?klamada
Birle?mi? Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle
1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) say?l? kararlar? ve Birle?mi? Milletler
sözle?mesinin 51’inci maddesinde yer alan Me?ru Müdafaa Hakk? çerçevesinde,
ülkemizin uluslararas? hukuktan kaynaklanan haklar?n? kulland??? ve en uzun
s?n?r kom?usu oldu?u Suriye’nin toprak bütünlü?üne sayg?l? olarak devam
ettirildi?ine de?inildi.

Ayr?ca bugüne kadar teröristlerle girilen çat??mada
hayat?n? kaybeden aziz ?ehitlere Allah’tan rahmet, ?ehitlerin kederli
ailelerine, Türk Silahl? Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine ba?sa?l??? ve sab?r
diledi?ini aç?klayan TSK, yaralanan kahraman askerlere de acil ?ifalar diledi.