260 aç?klayan TSK, yaralanan kahraman askerlere de acil ?ifalar

260 terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahl? Kuvvetleri’nin terörörgütlerini Afrin’de temizlemek için ba?latt??? Zeytin Dal? Harekât? kapsam?nda260 teröristin etkisiz hâle getirildi?i aç?kland?. Türk Silahl? Kuvvetleri’nin resmî internet sitesindenyapt??? aç?klamaya göre Türk ordusunun s?n?rlar?m?zda ve bölgede güvenlik vedüzeni sa?lamak için en uzun s?n?r kom?usu Suriye’nin kuzeybat?s?nda yer alanAfrin bölgesinde ba?latt??? “Zeytin Dal? Harekât?”n?n planland??? ?ekilde devametti?i belirtildi.260 TERÖR?ST ETKS?Z HALE GET?R?LD?Bölgede bulunan bütün terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPGve DEA?’a kar?? gerçekle?tirilen operasyonda ?uana kadar ba?ar?l? bir ?ekildesonuç al?nd??? ifade edilerek hain terör örgütlerine ba?l? teröristleri etkisizhale getirildi?i aç?kland?. Ayr?ca dost ve karde? bölge halk?n? teröristlerinbask? ve zulmünden kurtarmak için operasyonun devam ettirildi?i ve sadeceteröristlerin kulland??? bar?nak, s???nak, mevzii, silah, araç ve gereçlerhedef al?nd??? sivil/masum ki?ilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat vehassasiyet gösterildi?i aktar?larak en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA? terörörgütü mensubunun etkisiz hale getirildi?i tespit edildi?i vurguland?.

YASAL HAKLAR KULLANILIYORTürk Silahl? Kuvvetleri’nden yap?lan aç?klamadaBirle?mi? Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) say?l? kararlar? ve Birle?mi? Milletlersözle?mesinin 51’inci maddesinde yer alan Me?ru Müdafaa Hakk? çerçevesinde,ülkemizin uluslararas? hukuktan kaynaklanan haklar?n? kulland??? ve en uzuns?n?r kom?usu oldu?u Suriye’nin toprak bütünlü?üne sayg?l? olarak devamettirildi?ine de?inildi.Ayr?ca bugüne kadar teröristlerle girilen çat??madahayat?n? kaybeden aziz ?ehitlere Allah’tan rahmet, ?ehitlerin kederliailelerine, Türk Silahl? Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine ba?sa?l??? ve sab?rdiledi?ini aç?klayan TSK, yaralanan kahraman askerlere de acil ?ifalar diledi. 

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team